Hoe mensen met een beperking in nederland leven

gehandicapt

In Nederland is er ondersteuning voor mensen met een handicap door middel van:

 • Wet voor Arbeidsondersteuning en Participatie (Werk)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
 • Toegankelijkheid wetgeving voor gebouwen en openbare ruimte.

Er zijn verschillende instellingen die werken voor mensen met een handicap in Nederland, hier zijn een paar voorbeelden:

 • Zorginstellingen
 • GGZ-instellingen
 • Instellingen voor Gehandicaptenzorg
 • Revalidatiecentra
 • Arbeidsintegratiebedrijven
 • Verenigingen voor mensen met beperkingen
 • Overheidsinstanties zoals gemeenten, WMO en SVB.

In Nederland wordt er aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de stedelijke ruimte voor mensen met een handicap door middel van:

 • Toegankelijkheid wetgeving voor gebouwen en openbare ruimte
 • Aanpassing van woningen voor mensen met een beperking
 • Accessibele openbare vervoersvoorzieningen
 • Toegankelijke parkeervoorzieningen
 • Rolstoeltoegankelijke paden en trottoirs
 • Toegankelijke overkappingen en speelplaatsen.
 • Gemeentelijke programma's voor verbetering van de toegankelijkheid.
gebarentaal centraal

De Cruciale Rol van Gebarentaal in Steunpunten voor Doven

22-08-2023

Steunpunten voor doven spelen een essentiële rol in het ondersteunen en verrijken van het leven van dove en sl

Lees meer

technologie voor slechthorenden

Technologie als Sleutel tot Toegankelijkheid in Steunpunten voor Doven

08-07-2023

Inleiding tot Technologische Innovaties in Steunpunten voor Doven Steunpunten voor doven zijn essentieel in h

Lees meer

Steunpunt voor doven

De Impact van Steunpunten voor Doven op Onderwijs en Carrière

26-06-2023

Introductie - Steunpunten voor Doven Steunpunten voor doven spelen een cruciale rol in het ondersteunen van d

Lees meer

culturele evenementen voor slechthorenden

Culturele Evenementen en Activiteiten bij Steunpunten voor Doven

16-06-2023

De Culturele Rijkdom van de Dove Gemeenschap De dove gemeenschap is een levendige en diverse groep die een un

Lees meer

gezinsondersteuning voor doven

De Rol van Steunpunten voor Doven in het Betrekken van Familie en Vrienden bij de Dove Gemeenschap

18-02-2023

Inleiding - Het Belang van Familiale en Vriendenondersteuning Steunpunten voor doven spelen een cruciale rol

Lees meer

Loading...