Hoe mensen met een beperking in nederland leven

gehandicapt

In Nederland is er ondersteuning voor mensen met een handicap door middel van:

 • Wet voor Arbeidsondersteuning en Participatie (Werk)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
 • Toegankelijkheid wetgeving voor gebouwen en openbare ruimte.

Er zijn verschillende instellingen die werken voor mensen met een handicap in Nederland, hier zijn een paar voorbeelden:

 • Zorginstellingen
 • GGZ-instellingen
 • Instellingen voor Gehandicaptenzorg
 • Revalidatiecentra
 • Arbeidsintegratiebedrijven
 • Verenigingen voor mensen met beperkingen
 • Overheidsinstanties zoals gemeenten, WMO en SVB.

In Nederland wordt er aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de stedelijke ruimte voor mensen met een handicap door middel van:

 • Toegankelijkheid wetgeving voor gebouwen en openbare ruimte
 • Aanpassing van woningen voor mensen met een beperking
 • Accessibele openbare vervoersvoorzieningen
 • Toegankelijke parkeervoorzieningen
 • Rolstoeltoegankelijke paden en trottoirs
 • Toegankelijke overkappingen en speelplaatsen.
 • Gemeentelijke programma's voor verbetering van de toegankelijkheid.
gebarentaal centraal

Het Onmisbare Belang van Gebarentaal in Steunpunten voor Doven: Een Uitgebreide Gids

27-08-2023

Steunpunten voor doven vormen een cruciale schakel in de keten van toegankelijkheid, inclusie en ondersteuning

Lees meer

technologie voor slechthorenden

Doorbraak in Toegankelijkheid: Hoe Technologische Innovaties Steunpunten voor Doven Transformeren

26-08-2023

De integratie van technologische innovaties in steunpunten voor doven markeert een nieuw tijdperk van toeganke

Lees meer

Steunpunt voor doven

De Cruciale Rol van Steunpunten voor Doven in Onderwijs en Carrièreontwikkeling

11-07-2023

Steunpunten voor doven zijn onmisbare schakels in de keten van onderwijs en arbeidsmarktintegratie voor dove e

Lees meer

culturele evenementen voor slechthorenden

Een Diepgaande Gids voor Culturele Evenementen en Activiteiten bij Steunpunten voor Doven

16-06-2023

De culturele evenementen en activiteiten georganiseerd door steunpunten voor doven spelen een cruciale rol in

Lees meer

gezinsondersteuning voor doven

Een Uitgebreide Gids: Hoe Steunpunten voor Doven Familie en Vrienden Actief Betrokken Houden

17-04-2023

Steunpunten voor doven vervullen een essentiële rol in het verbinden van de dove gemeenschap met hun familie e

Lees meer

Loading...